ЗА НАС

Благодарим Ви за проявения интерес към специализираните курсове по английски език, които предлагаме за деца на възраст от 3 месеца до 10 години!
Ние сме първата по рода си школа в Пловдив със сертифицирано преподаване по метода на Хелен Дорон.

Нашите малки дорони, кактонаричаме възпитаниците си, са част от голямото семейство наХелен Дорон училищата. Това е глобална мрежа от учебни центрове, в които се обучават близо два милиона деца в повече от 30 страни по света.

Ставайки част от света на Хелен Дорон, родители и деца се впускат в едно вълнуващо и незабравимо приключение по Пътя на Знанието. Това, което ще преживеят заедно, далеч надхвърля само усвояването на английския език, а развива у децата така ценните и необходими умения на 21 век – ефективна комуникация, работа в екип, социална и емоционална интелигентност. Фокусираме се и в развитието на двете най-търсени и важни умения, гарантиращи професионален и личен успех – творческо мислене и умение за решаване на проблеми.

ЗА МЕТОДА
Този уникален метод е първият специално разработен за тези възрастови групи и се основава на научно доказаната теория за ранното развитие на детския мозък. Според тази теория детето е способно да усвои чуждия език като майчин до шестгодишна възраст и е важно родителите да „сграбчат“ тази възможност и да предоставят успешен старт на децата си, което ще им гарантира и успешно бъдеще.

Методиката на Хелен Дорон за ранно чуждоезиково обучение по английски език интегрира теориите и най-добрите практики на редица изтъкнати психолози в една цялостна холистична система на преподаване и учене, която включва изключително богатство от музика, движение, взаимодействие и игри. С тях се цели да се повиши мотивацията на детето, неговата креативност и самочувствие. Учебният материал включва и голямо разнообразие от културно и енциклопедично знание, което се усвоява под формата на игри. Главната ни цел е да осигурим пълноценното емоционално, физическо и интелектуално развитие на детето.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА МЕТОДА
Двата основополагащи принципа, на които се базира нашият метод, са пасивното слушане и позитивното насърчаване. Децата трябва да чуват езика колкото се може повече във и извън класната стая и затова приканваме родителите да пускат дисковете за слушане на децата си два пъти дневно. Това пасивно слушане помага на децата да усвоят езика по естествен начин – неговата интонация, синтактична структура, ритмика и звукова система. Малките деца учат английски лесно и без усилие чрез фоново слушане по време на игра и други всекидневни дейности. Родителите бързо се убеждават, че детето много скоро започва да разбира езика.
Ние обръщаме специално внимание на индивидуалните потребности и интереси на всяко дете и му даваме възможност да напредва със собствено темпо. Съобразяваме се с различните стилове на учене и спрямо тях нагласяме преподаването. Някои деца учат с визуални опори и затова материалите ни са ярки, цветни и стимулиращи сетивата. За тези, които учат чрез слушане, сме наситили учебния материал с много музика, песни и римувани стихчета.

Музиката играе съществена роля в нашето преподаване и учене. Именно езикът на музиката е този, който помага на децата да придобият естествената интонация, звучене и ритъм на езика, както и голям брой думи в активния си речник по лесен и приятен начин. За тези, които учат чрез движение, сме включили много физически активности в часовете, тъй като чрез тях стимулираме и двете полукълба на мозъка и така детето достига своя пълен потенциал.
Така, часовете ни са винаги интересни, мотивиращи и подходящи за всяко дете и му помагат да разшири интелектуалния и културния си хоризонт.

Вторият водещ принцип в нашата методология е позитивното насърчаване от страна на учителя. Учителят постоянно окуражава и подкрепя детето, защото вярваме в неограничените му способности да учи и успява, така, както неговата майка вярва в него. За нас е важно да създадем любяща и подкрепяща среда за всяко дете и така да постигнем висока мотивация и ентусиазъм за учене у децата. В нашите часове всяко дете преживява усещане за постижение и заедно празнуваме всеки техен успех. Така те постигат повече и искат повече.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Учебните групи са малки, което дава възможност на всеки ученик да бъде чут и да му се обърне индивидуално внимание. Атмосферата е неформална и децата се чувстват като у дома си. Часовете са много динамични, наситени с музика и множество активности. Децата пеят, танцуват и се движат, и заедно с учителя се учат да решават различни проблеми, свързани с учебната тема, като по този начин подобряват когнитивните си умения.
Обикновено часът започва със забавна дейност, която подготвя детето за учебния материал, представен чрез игри, по време на които децата чуват и използват езика. Накрая децата си тръгват с усещането, че са научили много.

Измерваме напредъка на учениците си регулярно чрез количеството изучени думи и изрази по време на уроците и даваме обратна връзка на родителите в края на всеки учебен раздел. Така осигуряваме високи стандарти на преподаване и учене.

Курсове

BABY`S BEST START
1. За деца от 3 месецадо 2 години (придружени от родител)
2. Брой усвоени думи – 550 думи
3. Брой учебни часа – 40 урока
4. Продължителност на урока – 45 минути

Курсът е интерактивен за деца и родители, като се цели укрепването на връзката между тях и осигурява цялостна подкрепа на родителя във възпитанието и обучението на детето. Чрез развиващи игри, песни и стихчета се полагат основите на разговорния английски. Курсът обхваща седем различни области, важни за пълноценното и холистично развитие на детето от най-ранна възраст, а именно:

• Разговорен английски;
• Социално развитие и приобщаване;
• Ранна четивна грамотност;
• Музика и ритъм;
• Развитие на когнитивните способности, груба и фина моторика;
• Език на жестовете за бебета/умения за ефективна комуникация.

TODDLER`S BEST START
1. За деца от 15 месеца до 3 години (придружени от родител)
2. Брой усвоени думи – 700 думи
3. Брой учебни часа – 40 урока
4. Продължителност на урока – 60 минути

Децата усвояват разговорен английски чрез специално подбрани римувани стихчета и 29 оригинални песни в разнообразни музикални стилове от всички кътчета на земята. Обогатен с много забавни диалози, игри и учебни дейности, курсът предлага и енциклопедично знание, развива грубата и фина моторика, както и ранната математическа грамотност. В допълнение, курсът включва и развиваване на умения за четене (по желание).

IT'S A BABY DRAGON

1. За деца от 2 до 4 години
2. Брой усвоени думи – 400 думи
3. Брой учебни часа – 40 урока
4. Продължителност на урока – 60 минути

За децата на възраст от 2 до 4 години, It’s a Baby Dragon е забавно, музикално въведение в английския език. В пленителни анимационни епизоди принцът Сам, котаракът Флъфи и дракончето Диди въодушевено въвеждат основите на английския език. Чрез ежедневно пасивно слушане вкъщи, позитивна атмосфера и активно общуване, децата се учат да говорят лесно и естествено, точно както усвояват майчиния си език. Курсът предлага и активности за ранно четене.

It’s a Baby Dragon е подходящ както за начинаещ курс, така и за продължаващ курс за деца, които са завършили Baby’s Best Start  или Toddler’s Best Start.

FUN WITH FLUPE
1. За деца от 3 до 6 години
2. Брой усвоени думи – 650 думи
3. Брой учебни часа – 40 урока
4. Продължителност на урока – 60 минути

Децата се впускат в забавни приключения заедно с техния нов приятел – петгодишният Пол Уорд, който попада във вълшебната книга на римите, където живеят героите Грани Фикс и Флуп. Децата ги следват и заедно разрешават различни проблеми, и всичко това – докато учат английски.

MORE FUN WITH FLUPE
1. За деца от 4 до 7 години
2. Брой усвоени думи – 650 думи
3. Брой учебни часа – 40 урока
4. Продължителност на урока – 60 минути

Този курс е продължение на едноименния курс от 12 нови епизода с приключенията на Пол, Грани и Флуп. Децата са нетърпеливи да разберат как се разрешават проблеми на различни герои – феи, магьосници и дракони, които срещат по пътя си.

ALPHABOAT
 1. За деца от 6 – 8 години
  2. Брой усвоени думи – ‎1200 думи
  3. Брой учебни часа – 40 урока
  4. Продължителност на урока – 60 минути

В англоговорящите страни на децата обикновено им отнема от 3 до 5 години да се научат да четат. Това е дълъг и изморителен процес, но това не значи, че не може да се случи под формата на игра.

В курса Alphaboat учениците се запознават с основните фонетични конструкции на езика и тяхната употреба. Всеки епизод е фокусиран върху две фонеми, които се упражняват и в тетрадките, и у дома. В допълнение работим и с интерактивното мобилно приложение “Helen Doron Read”, което е чудесна възможност за ежедневно упражняване вкъщи.

JUMP WITH JOEY
 1. За деца от 7 – 9 години
  2. Брой усвоени думи – ‎900 думи
  3. Брой учебни часа – 40 урока
  4. Продължителност на урока – 60 минути

В Jump with Joey учениците се срещат с вече познати герои от класическата английска детска литература, но представени в различна светлина. В епизодите се засягат фундаментални теми като силата на приятелството и прошката, колко важно е да сме добри с другите и да им помагаме в нужда, да се грижим за околната среда, като рециклираме и даряваме старите си вещи за благотворителност.

Освен богатия разговорен английски, децата продължават да упражняват четене и писане както с игри в класната стая, така и с помощта на работната тетрадка. Както и в Alphaboat, децата се учат да четат по възможно най-естествения начин, забавлението е гарантирано, а резултатите са видими.

MORE JUMP WITH JOEY
 1. За деца от 8 – 11 години
  2. Брой усвоени думи – 700 думи
  3. Брой учебни часа – 40 урока
  4. Продължителност на урока – 60 минути

Този курс е продължение на Jump with Joey. Форматът е същият – с нови епизоди и нови предизвикателства в четенето. Учениците не спират да развиват своите умения за четене и писане на английски, а разговорният език не изостава.

В More Jump with Joey се изучават по-напреднали езикови структури и се обогатява речникът, докато учениците разбират и усвояват важни ценности като грижа за животните, приемане на различни гледни точки, преодоляване на страхове и препятствия и много други.

Тетрадката за развиване на уменията за четене и писане остава неизменна част от учебното съдържание, а работата с нея е все по-лесна и ефикасна.

Статии

„Изкуството да споделяме истории и да израстваме като човешки същества“
Мъдрите думи на Филип Пулман, който получи Възпоменателната награда „Астрид Линдгрен“ през 2005 година.
„Децата се нуждаят от изкуство и истории, стихове и музика толкова, колкото се нуждаят от любов, храна, чист въздух и игри. Ако не дадете храна на едно дете, вредата от това бързо ще се забележи. Ако не позволите на едно дете да играе на чист въздух, вредата също ще се забележи, но не толкова бързо. Ако едно дете не получава любов, вредата от това може би няма да се забележи няколко години, но ще бъде завинаги.
Когато едно дете не познава изкуството, историите, поезията и музиката, вредата, която му нанасяте не е толкова забележима. Но тя е там, въпреки всичко. Телата им са достатъчно здрави; те могат да тичат и скачат, да плуват и лакомо да се хранят, да вдигат много шум, както обикновено правят всички деца, но нещо ще липсва.
Вярно е, че някои хора израстват без изобщо да познават изкуството, те са напълно щастливи и живеят добър и пълноценен живот. В тези домове няма никакви книги, хората не се интересуват от картини и не могат да оценят музиката. Това е добре. Аз познавам такива хора. Те са учтиви съседи и добри граждани.
Но някои хора, в един етап от детството си или младостта си, а дори и когато остареят, преживяват нещо изключително, за което дори не са мечтали. То е като нещо извънземно, като тъмната страна на луната. Но един ден те чуват глас, който рецитира поема по радиото или минават покрай къща с отворен прозорец, откъдето се чува как някой свири на пиано, или виждат картина на нечия стена и това ги впечатлява толкова много и в същия момент чувството е толкова нежно, че те се чувстват замаяни. Никой не ги е подготвял за това. Изведнъж осъзнават, че изпитват глад, за който не са предполагали преди минута, глад за нещо толкова сладко и вкусно, че то почти разбива сърцето им. Те плачат, чувстват се тъжни, щастливи и самотни, приветствани от това напълно ново и странно изживяване и отчаяно се доближават до радиото, забавят се пред прозореца с пианото и не могат да свалят очи от картината. Те са искали това, имали са нужда от него, както гладуващият човек се нуждае от храна, но никога не са го знаели. Нямали са никаква представа.
Това точно се случва, когато едно дете наистина се нуждае от музика, картини или поезия и попадне на тях случайно. Ако не е била тази случайност, те сигурно никога нямаше да попаднат на тези неща и щяха да изживеят целия си живот в състояние на глад за култура и изкуство, без да го знаят.
Последиците от този глад за култура не са драматични и се променят. Те не са толкова лесно забележими.
Това, което искам да кажа е, че някои хора, добри хора, любезни приятели или услужливи граждани, просто никога не са го преживявали, те са напълно завършени хора и без това. Дори ако всички книги, музиката или всички картини на света изчезнат за една нощ, те не биха се почувствали зле, те дори не биха забелязали.
Но този глад съществува у много деца и често той дори не е задоволен, защото просто не е бил пробуден в тях. Много деца в различни краища на света гладуват за нещо, което ще нахрани и обогати тяхната душа по начин, по който нищо друго не би могло да го направи и никога няма да го направи.
Правилно казваме, че всяко дете има право на храна и подслон, на образование, на лечение и така нататък. Трябва да разберем, че всяко дете има правото да се запознае с изкуството. Трябва напълно да разберем, че без истории и поезия, без картини и музика, децата ще гладуват.“
Написано от Филип Пулман за десетата годишнина на Възпоменателната награда „Астрид Линдгрен“ през 2012.
Източник: https://goo.gl/vhwyPn
Защо мозъците на бебетата са „най-добрите машини за учене“?
Учените са разработили игрова образователна програма, която може да обучи бебетата на втори език само за един час на ден.
В продължение на години, както учени, така и родители признават предимствата на запознаването на бебетата с два езика едновременно: Двуезичната практика доказано подобрява познавателните способности, особено разрешаването на проблеми.
Това двуезично обучение се случва почти без усилия за деца, отглеждани в дом, където се говорят два езика. Но как могат бебета, в чиито домове се говори само един език, да развият тези умения?
„Пo време на научни проучвания за ранното езиково развитие, често се срещаме с родители, които са нетърпеливи да осигурят на детето си възможност да учи още един език, но не могат да си позволят бавачка от чужда страна, а и те самите не говорят чужд език,“ казва Ная Фериян Рамирез, учен в университета на Вашингтон за Изследване и Изучаване на мозъка (I-LABS).
Ново проучване на учените от I-LABS, което се появява в списание „Mind, Brain, and Education“ (Разум, Мозък и Обучение), е едно от първите, които изследват как бебетата могат да научат втори език извън дома си.
Проучването търси отговор на един основен въпрос: Могат ли бебетата да бъдат обучавани на втори език, ако в техния дом не се говори на чужд език и ако е така, на каква чуждоезикова среда трябва да бъдат изложени и колко е необходимо, за да се подхрани този процес?
Учените провели своето изследване в Европа, като разработили игрови, интензивен метод на английски език и съответна учебна програма, която започнали да прилагат в четири детски обучителни центрове в Мадрид, Испания.

Обучение чрез бебешки език

Шестнадесет още незавършили и току-що завършили студенти участвали в изследването като учители. Преди да заминат за Испания, те преминали двуседмично обучение в Института I-LABS, за да изучат метода на преподаване и учебната програма. Държавната разширена образователна система, помогнала на учените да включат 280 бебета и деца от семейства с различни доходи и жизнен статус.
Като се основава на години проучвания в I-LABS на бебешкия мозък и езиково развитие, методът набляга на социалното взаимодействие, играта и високо качество и количество на езиков материал, предоставен от учителите. Методът използва „директна бебешка реч“ – често наричана „бебешки език“ – това е начинът, по който родителите говорят на деца си. Този „бебешки език“ има опростена граматика, по-висока и преувеличена степен на говорене, изнесени гласни.
„Нашето проучване показва, че бебешкият начин на говорене помага на бебетата да учат език, ” казва Фериян Рамирез.
Проведени са сесии по английски език, с бебета на възраст от 7 до 33.5 месеца, с продължителност един час, за 18 седмици, докато друга контролна група получила стандартната двуезична програма в Мадрид. Двете групи са били изследвани на испански и английски езици в началото и в края на тези 18 седмици.

„Науката определя бебешкия мозък като най-добрата машина за учене, създавана някога…“

Децата носели също специални жилетки, оборудвани с олекотени записващи устройства, които записвали процеса на учене на английски език. Записите били анализирани, за да определят колко точно английски думи и фрази е изговорило всяко дете.
Децата, които се обучавали по новия метод показали бърз напредък при разбирането и употребата на английски език и определено надхвърлили резултатите на контролната група във всички възрастови групи по английски език.
Към края на 18-седмичната програма, децата, включени в проучването, произнесли средно по 74 английски думи или фрази за всяко дете, за час; децата от контролната група произнесли 13 английски думи или фрази за всяко дете, за час.
Фериян Рамирез казва, че резултатите показват, че дори бебетата от домакинствата, където се говори само на един език, могат да развият двуезичните си умения в тази ранна възраст.
„С правилния научно-основан подход, който съчетава познаване на особеностите на развитието на детската реч, е възможно много малки деца да започнат да учат втори език, само с един час игра на ден, в съвсем начален етап от обучението,“ казва тя. „Това има огромно влияние върху това как ние мислим и възприемаме изучаването на чужд език.“

„Най-добрите машини за учене“

Последвалото изследване, 18 месеца по-късно, показало, че децата са запомнили това, което са научили. Напредъкът по английски език бил еднакъв при децата, които посещавали двете училища, които обслужвали предимно квартали със семейства с нисък доход и другите две, които обслужвали семейства от средната класа. Това предполага, че благосъстоянието не е определящ фактор при способността на децата да учат чужд език.
Майчиният език на децата (испански), продължил да се развива, докато те изучавали английски език и въвеждането на втори език не е повлиял негативно.
„Науката определя, че бебешките мозъци са най-добрите машини за учене и това, че ученето при децата е зависимо от времето. Техните мозъци никога няма да бъдат по-добри за учене, отколкото са те между 0 и 3-годишна възраст,“ казва съавтора Патриция Кул, съдиректор в I-LABS и професор специалност „Логопедия“.
Резултатите, казва Кул, имат потенциала да променят начина на ранно-езиково обучение в Съединените Щати и по света:
„Родители в Мадрид, в Съединените Щати и по цял свят са нетърпеливи да осигурят възможност на деца си рано да изучават чужд език. Резултатите от преброяване на населението в Съединените Щати показват, че 27 процента от децата под 6-годишна възраст изучават друг език, освен английски вкъщи.
„Докато тези деца са напълно способни да изучават, както майчиния език на родителите си, така и английски език, те също така нямат адекватна езикова среда в периода преди детската градина и като резултат, често изостават в момента, в който постъпят в училище,“ казва тя.
„Новата разработка на I-LABS показва, че ние можем да създадем ранна двуезична образователна среда за ученици, които изучават два езика, в образователните институции и за един час на ден, децата могат да започнат изучаването на втори език по-рано и много по-лесно, отколкото сме си мислели преди. Това е осъществимо за всички, ” казва Кул.

Отзиви

“Когато съм споделяла, че Тео посещава занимания в школа по английски, често първоначалната реакция е че детето е много малко. За тази година се убедих в обратното. Освен социалния елемент, който беше водещ за нас, заниманията са изцяло водени от принципите на ранно детско развитие и дават идеи за активности и вкъщи. Децата се учат да следват инструкции, да прибират играчките си, да се съобразяват с другите в групата, да се концентрират върху определена активност. Всичко това е под формата на игра. Школата е с изключително добра материална база, организация и екип от професионалисти.

Нямам партньорство с Хелен Дорон Пловдив и мнението ми е напълно обективно.”

Александра

майка на Тео от курс BBS

“Цветна Вики, продължавай да даряваш положителни емоции и усмивки в децата!

Много занимателно, интересно и емоционално представяне на езика. Със своята отдаденост заразяваш и увличаш децата за нови приключения! Thank You! ❤️🇬🇧💙
Таня

майка на Теа от курс HFWF

“Курсът за Марти е знание под формата на забавление. Посещава го с желание и се включва активно в разнообразието от игри, които Мира подготвя за всеки урок. За крехката му възраст и времето до момента, забелязвам, че той разпознава и дори употребява думи на английски. Изключително се забавлява на песничките, които звучат вкъщи, и с радост ме кара да гипускам. Благодарим ви и очакваме с нетърпение следващия урок!“
Красимира

майка на Мартин от курса Toddler`s Best Start

“Синът ми очаква с нетърпение всеки урок по английски. За него това не е урок, а време, в което се забавлява, пее, играе и общува с други деца. А междувременно си припява редовно песничките и включва английски думи в речта си съвсем спонтанно.”
Руска

майка на Макс от курса Fun with Flupe

“От както Ивка ходи на английски виждам в нея желание да учи, което преди това липсваше. Прави
ми впечатление, че помни всички думи от началото на курса, произнася ги с лекота, което според
мен означава , че методът на преподаване и усвояване е ефективен. Казва, че и е много забавно и
ходи а удоволствие.”
Марияна

майка на Ивка от курс MFWF

brazzers hd a natale con alberello e panettone porta pure un bel troione.